air-o-steam Touchline: gazowe

267700

PIEC A-O-STEAM TOUCHLINE GAZ. 6 GN 1/1

6 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam® Touchline

karta produktu
267710

PIEC A-O-STEAM TOUCHLINE LPG 6 GN 1/1

6 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam® Touchline

karta produktu
267702

PIEC A-O-STEAM TOUCHLINE GAZ. 10 GN 1/1

10 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam® Touchline

karta produktu
267712

PIEC A-O-STEAM TOUCHLINE LPG 10 GN 1/1

10 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam® Touchline

karta produktu
267703

PIEC A-O-STEAM TOUCHLINE GAZ. 10 GN 2/1

10 GN 2/1 gaz. Electrolux air-o-steam® Touchline

karta produktu
267713

PIEC A-O-STEAM TOUCHLINE LPG 10 GN 2/1

10 GN 2/1 gaz. Electrolux air-o-steam® Touchline

karta produktu
267704

PIEC A-O-STEAM TOUCHLINE GAZ. 20 GN 1/1

20 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam® Touchline

karta produktu
267714

PIEC A-O-STEAM TOUCHLINE LPG 20 GN 1/1

20 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam® Touchline

karta produktu
267715

PIEC A-O-STEAM TOUCHLINE GAZ. 20 GN 2/1

20 GN 2/1 gaz. Electrolux air-o-steam® Touchline

karta produktu